Cumhuriyet Başsavcılıklarında Bir Sonraki Yıla Devreden Faili Meçhul Dosya Sayısı

2016 yılında bir sonraki yılda devreden faili meçhul dosya sayısı 3,15 milyona yükselmiştir.