Dış Borç Stok Miktarı

Dış borç stoku 2016 itibariyle 291 milyar TL'ye ulaşmıştır.