Doğalgaz Üretim-Tüketim Miktarı

2016 yılında 382milyon m³ doğalgaz üretilirken, 46milyar m³ tüketilmiştir.