Eğitim Bütçesinin GSYH Payı

2017 yılında toplam eğitim bütçesinin GSYH Payı %4,6'dır.