Et Üretim Miktarı

2016 yılında et üretim miktarı 1milyon tondur.