Opera ve Bale Salonu Sayısı

2015-16 döneminde opera ve bale salonu sayısı 11'dir.