Sağlık Bakanlığı Bütçesi

2016 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi 55milyar TL'dir.