Sağlık Bakanlığı Bütçesinin GSYH İçindeki Payı

2016 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payı %2,6'dır.