Ülkelere Göre Enflasyon Oranı

Türkiye'de enflasyon Mayıs 2018 itibariyle %12,15'e ulaşmıştır.