Yıllara Göre Ortalama Kömür Ücreti Fiyatı (2009-2018)

2018 yılının Temmuz ayında ortalama kömür ücreti 863,10 TL'ye yükselmiştir.