Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat çerçevesinde Veri Sorumlusu” sıfatıyla Gümüşsuyu Mah, İnönü Cad. No:45 D:5 34437 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim İzlemedeyiz Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, verilerin işlenmesindeki hukuki nedenler ve haklarınız konusunda en şeffaf biçimde bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İzlemedeyiz Derneği tarafından yürütülmekte olan “Veri Kaynağı” projesi kapsamında düzenlenen atölyeye, tercihinize bağlı olarak katılım başvurusunda bulunmanız halinde, başvuru formunda yer alan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

+ Ad-soyad verileriniz; atölye başvurucusunun belirlenebilmesi, başvuruların toplanması,
+ E-posta ve cep telefon numarası verileriniz; sizinle başvurunuz hakkında iletişime geçilebilmesi, başvurunuzun kabul edilip edilmediğinin size bildirilmesi ve bu gibi diğer iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ilerleyen tarihlerdeki atölyelere davet edilebilmeniz,
+ Üniversite adı, bölüm adı ve mesleğiniz, atölyeden beklentileriniz ve bize ileteceğiniz mesajın içeriğinde isteğinize bağlı olarak yer alan diğer veriler; atölye katılımcılarının seçilme süreçleri, başvuruların değerlendirilmesi, atölye katılımı için gereken kriterleri sağlayıp sağlamadığınızın ölçülmesi.

Atölyeye katılımcı olarak kabul edilerek katılmanız halinde kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.

+ Ad-soyad ve katılınan atölye tarihi verileri; etkinlik yönetimi faaliyetinin yürütülmesi, hangi atölyeye katıldığınızın tespiti, atölyenin gerçekleştiğine dair kurum içi raporlama yapılabilmesi,
+ E-posta ve cep telefon numarası verileriniz; atölye organizasyonunun yürütülmesi,
+ Etkinlik esnasında çekilecek fotoğraf ve kısa videoda yer alan görsel verileriniz; atölyenin düzenlendiğine dair raporlamalarda kullanılması.

İzlemedeyiz Derneği, kişisel verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir. Kişisel verileriniz yasal sürelere uygun olarak saklanacak, işleme amacı için gereken süre sonunda imha edilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

Atölyeye katılım başvurusunda bulunmanız halinde kişisel verileriniz “Atölye Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak ve elektronik ortamda elde edilecektir. Formda yer alan kişisel verileriniz, ‘Veri Kaynağı’ projesi kapsamında düzenlenen atölyelere kendi tercihinizle yaptığınız müracaat sebebiyle; KVKK’nın 5.1 maddesi gereğince açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. E-posta ve cep telefon numarası verileriniz ilerleyen tarihlerdeki atölyelere davet edilmek istemeniz sebebiyle yine açık rızanızla işlenecektir.

Atölyeye katılım başvurunuzun kabul edilmesi halinde, formda yer alan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-c.maddesinde düzenlenen ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Etkinlik sırasında KVKK’nın 5/1.maddesi gereğince açık rızanız dâhilinde fotoğraf ve kısa video çekilmesi suretiyle görsel verileriniz elektronik ortamda işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Atölye başvuruları ‘Typeform’ isimli şirketin sunduğu www.typeform.com web sitesi aracılığıyla elde edilmekte olup, hizmet almakta olduğumuz söz konusu web sitesi sunucusunun yurtdışında bulunması nedeniyle toplanan bu kişisel veriler açık rızanız dahilinde yurtdışına aktarılmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizin güvenli bir biçimde muhafaza edilmesi amacıyla hizmet almakta olduğumuz yurtdışı bilişim sistemleri aracılığıyla kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Atölyeye katılımınız halinde katılımcı verileri, yalnızca KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; talep edilmesi halinde derneği temsille yetkili avukatlara ve resmi kurum ve kuruluşlara veri minimizasyonu ilkesi dâhilinde aktarılabilecektir.

Anılan hususların haricinde kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında ilgisiz hiçbir kurum, kuruluşa veya 3. kişilere aktarılmamaktadır.  

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak haklarınızı buradan detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz.