Veri Kaynağı
169 Blog | 1187 Grafik
Yayın Tarihi:14 Ekim 2022
Okuma Süresi:1 Dakika

Dünya nüfusunun %1,1'lik kısmı, dünya genelindeki toplam servetin nerdeyse yarısına (%45,8'ine) sahiptir. Dünya nüfusunun %55'lik çoğunluğun toplam servetten aldığı pay ise yalnızca %1,3'tür.

Veri Kaynağı
169 Blog | 1187 Grafik
Yayın Tarihi:14 Ekim 2022
Okuma Süresi:1 Dakika