Devlet Gelirleri 2013’e Göre Dolar Bazında % 17 Azaldı

Türkiye’de son yıllarda en çok konuşulan konuların başında vergi artışları geliyor. En son katma değer vergisinde yapılan artışın yanında bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi süregelen fiyat artışlarının önemli nedenlerinden. Devlet bütçesine her ne kadar artan vergi oranlarıyla yüksek vergi geliri girse de dolar bazında bakıldığında devlet gelirlerinin 2017’den daha düşük olduğu görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerde Türkiye’nin 2022 için yıllık geliri 4,3 trilyon gideri ise 4,6 trilyon olarak olarak gerçekleşti. Gelirlerin %47,8’i üretim ve ithalat üzerinden alınan vergilerden geldi. 2021’e göre vergilerden gelen gelirler oransal olarak artarken net sosyal katkıların gelirler içindeki payı azalma gösterdi.

Veri Kaynağı olarak, Türkiye’nin gelirlerini inceledik.

Devlet Gelirleri Son 10 Yılda Dolar Bazında Azalma Eğiliminde 

Son 14 yılda, devletin en çok gelir kazandığı yıl 253 milyar dolar ile 2013 olmuş. 2014 ve sonrasında döviz kurunun sürekli olarak artması, Türk lirası bazında artan devlet gelirlerinin de değer kaybetmesine yol açtı. Yıllar sonra ilk kez yükselişin olduğu 2022 yılında, dolar kuru önceki yıla göre yüzde 86,28 artarken devletin toplam gelirleri %91,53 arttı.

Gelirlerin %48’i Üretim ve İthalat Üzerinden Alınan Vergilerden

Suay Ceren Atay
32 Blog | 133 Grafik
Yayın Tarihi:17 Ekim 2023
Okuma Süresi:2 Dakika