Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı kadınlarda %30,4, erkeklerde ise %65,0 oldu.  

2022 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılma oranı ise %51,4 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %71,4 kadınlarda ise %35,1 olarak kaydedildi. 

Bu sonuca göre, kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az. Konu siyaset olunca bu oran daha da düşüyor. Siyaset dünyasının eril bir yapılanma olduğunu gerçeğini verilerle ortaya koymak mümkün. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde koltuk sahibi olan 577 milletvekilinden yalnızca 100’ü kadın vekillerden oluşuyor. Yıllar içerisinde meclisteki kadın temsili azalıyor. 2018 yılında mecliste 104 kadın vekil bulunurken bu sayı 2019 yılında 102’ye, 2022 yılında ise 100’e düştü. 

Toplamda 285 milletvekiline sahip olan AK Parti'nin kadın milletvekili sayısı 54, 134 milletvekiline sahip olan CHP’nin kadın milletvekili sayısı 16, 56 milletvekiline sahip HDP’nin ise 22 kadın milletvekili var. Mecliste 48 koltuğa sahip olan MHP’nin kadın milletvekili sayısı 4, 37 koltuğa sahip olan İYİ Parti’nin ise 2 vekili kadınlardan oluşuyor.

1980 yılından günümüze bakanlık sayılarında artıp azalmalar görülse de kadın bakan sayısında bir artış olmadı. 1980 yılından bu yana kurulan kabinelerde en fazla 2 kadın bakan görev aldı. Kadın bakanların yönetimine verilen değişmez bakanlık ise “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.” 2022 yılında ise kabinede görev alan tek bakan alışılageldiği üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakan’ı olarak görev yapıyor. 

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre kadın büyükelçi oranı 2011 yılında %11,9 iken 2022 yılında %27,2 oldu.

Kadın Kaymakam sayısında genel anlamda yıllara göre bir artış gözlemlenirken 2021 yılında 38 olan kadın kaymakam sayısı 2022 yılında 26’ya düştü.  

2004 yılında bir kadın meclis üyesi varken takip eden 14 yılda hiç kadın meclis üyesi olmadı. 2019 yılında 1 kadın üye, 2020, 2021, 2022 yıllarında ise iki üye mecliste yer buldu.

Yıllara göre kadın vali sayılarında da anlamlı bir artış görülmedi. 2022 itibarıyla Türkiye’de üç kadın vali görev yapıyor. 

Berfin Şahin
28 Blog | 397 Grafik
Yayın Tarihi:4 Nisan 2023
Okuma Süresi:2 Dakika