Eurostat, barınma giderlerinin hanehalklarına ne kadar yük bindirdiğine dair verileri en güncel haliyle 2020 yılı için açıklandı. Hanehalkı harcanabilir gelirinin %40 ve daha fazlasını barınma giderlerine harcamak durumunda kalan hanelerin oranın en yüksek olduğu ülke Yunanistan oldu. Türkiye bu sıralamada 6.sırada geldi.

İlk bakışta, barınma giderlerinin hanehalkına aşırı yük bindirdiği ülkeler incelendiğinde, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinden bağımsız bir tablo karşımıza çıkmış gibi durmaktadır. Barınma giderlerinin hanehalkı için önemli bir kalem teşkil ettiği ülkelerde ilk beşte Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka ve İsviçre yer almaktadır.

Oysa bu aşırı yükü taşıyan hanehalklarının kaçar kişiden oluştuğuna göz attığımızda daha farklı bir resimle karşılaşıyoruz. Örneğin barınma giderleri verisi açısından ilk sırada yer alan Yunanistan’da, bu aşırı yükü hane başına 2,3 kişi birlikte taşırken; Türkiye’de bu sayı 3,3’e yükseliyor.

Akıllara gelen bir sonraki unsur, hanehalkının kalabalık olduğu ülkelerde, bu hanehalkının yaşadığı evin de aynı oranda büyük olacağı ve masrafların da bu sebeple artacağı olabilir. Ancak yine Eurostat’ın Avrupa ülkeleri özelinde açıkladığı “aşırı kalabalık” haneler verisine baktığımızda; bir hanede yaşayan kişi sayısı arttıkça, hanehalkı üyelerinin sayısına, aile içi konumuna ve yaşına uygun miktarda oda/alan bulunan hanelerin azaldığı kabaca gözlenebilir.

Özetle, Türkiye hane başına ortalama 3,3 kişi yaşamaktadır. Her 5 hanenin 2’sinde bireyler kendi gerekliliklerine uygun odaya/alana sahip değildir. Ve her 10 haneden biri hanehalkı harcanabilir gelirinin %40 ve daha fazlasını bu şartlar altındaki evlerinin barınma giderlerine harcamak durumunda kalmaktadır.

Barınma Giderlerinin Hanehalkına Aşırı Yük Bindirdiği Ülkeler (AB Ort. Üstü-2020)

Bir Hanede Yaşayan Ortalama Kişi Sayısı En Az Ve En Çok Ülkeler (Avrupa-2020)

Hanelerin Aşırı Kalabalıklık Oranı (Ortalamadan Daha Kalabalık Avrupa Ülkeleri)

Diğer Yazılar

Yok Oluşun Eğişinde: 1,56 Dünyamız Var Gibi Yaşıyoruz!

10 Ağustos 2022

WWF’in Living Planet Report verilerine göre, biyoçeşitlilik son 50 yıldır düşmeye devam ediyor. Memeli, kuş, amfib...

Oku

Türkiye ve Dünyada Y ve Z Kuşakları (2022)

9 Ağustos 2022

1980’li yılların başlarından 1990’ların ortalarına kadar bir aralıkta doğan, X kuşağının ardından gelen ve “Millennials”...

Oku

Y ve Z Kuşaklarını En Çok Endişelendiren İlk 5 Konu (Türkiye vs. Global)

8 Ağustos 2022

Türkiye’de ve dünya genelinde Y ve Z kuşaklarını en çok endişelendiren konuların başında hayat pahalılığı yer aldı...

Oku
Blog'a Dön