Türkiye'de ekonomik sınıfa, eğitime veya cinsiyete göre gelir dağılımın nasıl değiştiğini; yıllar içinde değişen yoksulluk oranlarını ve gelir dağılımına dair daha bir çok veriyi bu haftaki bültenimizde derledik.

Keyifli okumalar!

En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %46,7 olurken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı %6,1'dir.

5 grubun herbirinin toplam gelirden aldığı paya göz atmak için tıklayınız.

2021 yılında, eğitim seviyesi fark etmeksizin kadınların yıllık ortalama esas iş geliri, erkeklerinkinden düşük kalmıştır.

Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre yıllık iş gelirlerine buradan ulaşabilirsiniz.

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de her 10 kişiden yaklaşık üçü maddi yoksunluk içinde yaşadı.

2006'dan bugüne maddi yoksunluk oranları için tıklayınız.

2021 yılında Türkiye'de sürekli yoksulluk içinde yaşayan nüfusun oranı %13,8 olarak hesaplandı.

2009 yılından bu yana sürekli yoksulluk oranları için tıklayınız.

2021 yılında okur-yazar olmayanlar arasında yoksulluk oranı %24,1 iken yükseköğretim mezunu kişiler arasında yoksulluk oranı %2,51'dir.

Eğitim durumuna göre yoksulluk oranlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Kaynağı
168 Blog | 1068 Grafik
Yayın Tarihi:11 Mayıs 2022
Okuma Süresi:2 Dakika