Dünya genelinde ve Türkiye özelinde yıllara göre toplanan vergiler, illere göre vergi tahakkuk ve tahsilat oranları gibi verileri bu haftaki bültenimizde derledik.

Keyifli okumalar!

Vergi gelirinin, GSYH'ye oranı en yüksek olan ülke %47,2 olanla Fransa'dır. Bu oranın en düşük olduğu ülke ise %1,2 oranla Libya'dır. Türkiye’nin GSYH'sinin yaklaşık dörtte biri (%23’ü) vergi gelirlerinden oluşmaktadır.

*Doğrudan ve dolaylı vergilerden, ve katkı paylarından elde edilen gelirin ülkelere ait GSYH’ye oranıdır.

Toplam vergi gelirinin GSYH'ye oranı en fazla ve en az olan ülkeler için tıklayınız.

Türkiye'de toplam vergi gelirinin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu yıl %25,7 oranla 2011 yılı oldu.

*Doğrudan ve dolaylı vergilerden, ve katkı paylarından elde edilen gelirin Türkiye'ye ait GSYH’ye oranıdır.

Yıllara göre toplam vergi gelirinin GSYH içindeki payı için tıklayınız.

Kocaeli, o il genelinde tahakkuk edilen verginin %91'ini ödeyerek vergi tahsilat oranı en yüksek il oldu. Vergi tahsilat oranının en düşük olduğu il ise, tahakkuk edilen verginin yalnızca beşte birinin (%21,5) toplanabildiği Kars olmuştur.

Vergi tahsilat oranının en düşük ve en yüksek olduru onar il için tıklayınız.

2021 yılında Türkiye genelindeki toplam verginin %42'si İstanbul'a tahakkuk edilmesine rağmen, toplam vergi tahsilatının %44’ü İstanbul’dan yapıldı.

Toplam vergi tahakkuku içindeki payı en fazla olan illere buradan,  vergi tahsilatı içindeki payı en fazla olan illere ise buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Kaynağı
168 Blog | 1068 Grafik
Yayın Tarihi:24 Ağustos 2022
Okuma Süresi:2 Dakika