Türkiye’nin Doğum ve Annelik Verileri

Veri Kaynağı
169 Blog | 1201 Grafik
Yayın Tarihi:18 Mayıs 2022
Okuma Süresi:2 Dakika

2021 yılında 15-44 yaş aralığında her bin kadın başına 57 bebek dünyaya geldi. Bu oranla 2014'ten beri düşmekte olan genel doğurganlık hızı düşmeye devam etti.

Grafiği incelemek için tıklayınız.

2021'de 15-19 yaş arası her bin kadın başına düşen canlı doğan çocuk 12,96'ya düşmüştür. 

Yıllara göre adölsan doğurganlık hızı verilerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021 yılında yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak, Türkiye'de her bin kişi başına 12,8 doğum düşmüştür.

Grafiği yakından incelemek için tıklayınız.

2021 yılında illere göre kaba doğum hızı* ‰ 29,11 ile en yüksek Şanlıurfa'da; en düşük ‰8 ile Zonguldak'tadır.

*Her bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir.

Kaba doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu illere buradan ulaşabilirsiniz.

2021 yılında ilk doğumda annenin ortalama yaşı 29,1'e yükselmiştir.

2001 yılından bu yana ilk defa anne olan kadınların yaş ortalamarına buradan ulaşabilirsiniz.

2021 yılında ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 23,6 ile en düşük Ağrı'da; en yüksek 28,3 ile İstanbul'dadır.

Anne olma yaşının en yüksek ve en düşük olduğu illere buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Kaynağı
169 Blog | 1201 Grafik
Yayın Tarihi:18 Mayıs 2022
Okuma Süresi:2 Dakika