Uluslararası Anlaşmalar ve Organizasyonlar

TBMM diğer ülkelerle ve uluslararası organizasyonlarla yaptığı anlaşmaları da kanunla onaylamaktadır. 2024 yılında TBMM’nin bu kategorideki kanunlarını izleyerek bu sayfada paylaşacağız. Kanunlar altında gerekçede öne çıkan noktalar özetlenmiştir. 

Ocak 2024

İsveç Krallığı’nın NATO’ya Katılması Kabul Edildi

Açık Kapı Politikası:

NATO'nun temel yaklaşımlarından biri olan Açık Kapı Politikası çerçevesinde, 1952'de Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla başlayan genişleme süreci vurgulanmıştır.

Genişleme Dalgaları:

NATO'nun genişleme sürecinde Almanya Federal Cumhuriyeti (1955), İspanya (1982), Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan (1999), Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovenya, Slovakya (2004), Arnavutluk ve Hırvatistan (2009), Karadağ (2017), Kuzey Makedonya (2020), ve Finlandiya'nın (2023) katılımı belirtilmiştir.

Genişlemenin Hedefleri:

Genişlemenin demokrasi ve evrensel değerlerin Avrupa-Atlantik bölgesinde güçlenmesi için bir araç olduğu ve özgür, demokratik ve bütünleşmiş bir Avrupa hedefini desteklediği vurgulanmıştır.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO Üyeliği:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci açıklanmış, her iki ülkenin de NATO'nun en yakın Ortağı olarak tanımlandığı belirtilmiştir. İsveç ve Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan politikalarının ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduğu ifade edilmiştir.

Üçlü Muhtıra ve Katılım Protokolleri:

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Üçlü Muhtıra'nın ve Katılım Protokolleri'nin önemine vurgu yapılmıştır. Her iki ülkenin NATO'ya üyeliğine ilişkin süreçlerin detayları ve ilerlemeleri aktarılmıştır.

İsveç'in NATO Üyeliği:

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmeler ve sürecin ilerlemesi hakkında bilgi verilmiştir. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.

Türkiye ve Malezya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’na Ek Yapıldı

Ticaret Anlaşması ve Hizmet Ticareti:

2017-2022 yılları arasında Türkiye ile Malezya arasındaki hizmet ticareti ve yatırım başlıklarının geliştiği ve arttığı belirtilmiştir.Malezya'da Türk şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörler ve yatırımlarına ilişkin bilgi verilmiştir. Türkiye'nin Malezya'ya yaptığı hizmet ticareti ve yatırımlarının miktarı açıklanmıştır.

Eğitim ve Turizm:

Türkiye ile Malezya arasındaki eğitim ve turizm alanındaki işbirliği ve öğrenci sayılarındaki değişimler anlatılmıştır. Pandemi sürecinin eğitim ve turizm üzerindeki etkileri ve turizm gelirlerindeki düşüşler açıklanmıştır.

Ticaret ve İş Yapma İmkânları:

Malezya'da Türk iş insanlarının karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik adımlar anlatılmıştır. Ticaret Anlaşması ve Protokol ile pazara giriş şartlarının düzenlenmesi ve ticaretin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

Yatırım Koruma ve Teşvik:

Yatırım hükümleri ve mevcut Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK) kapsamında yapılan düzenlemeler aktarılmıştır. Protokol ile YKTK Anlaşması arasındaki farklar ve güncellenen hak ve yükümlülükler detaylı olarak karşılaştırılmıştır.

Uluslararası Tahkim ve Hukuki Düzenlemeler:

Protokol ile uluslararası tahkim süreçlerine ve yatırımcı-devlet ilişkilerine yönelik düzenlemeler açıklanmıştır. Tahkim süreçlerinin öngörülebilirliğinin artırılması ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Ticaret ve İşbirliği:

Ticaret Anlaşması ile ticaret faaliyetlerinde öngörülebilirlik ve şeffaflığın artırılması hedeflenmiştir. Protokol ile iş yapma ve ticaretin kolaylaştırılması için çeşitli sektörlerde pazara giriş ve milli muamele taahhütleri alınmıştır.

Türkiye ve Güney Kore Çifte Vergileme Önleme Anlaşması Onaylandı

Anlaşmanın Tarihi ve Amacı:

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında 24 Aralık 1983 tarihinde imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşması", 22 Ekim 2021 tarihinde revize edilmiştir. Anlaşmanın amacı, kişilerin aynı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesini önlemektir.

Vergileme Hakkı ve Gelir Unsurları:

Anlaşma, vergileme hakkını, gelir unsurlarına göre ikamet edilen veya kaynak devletlerden birine bırakmakta veya bu mümkün olmazsa iki devlet arasında paylaştırmaktadır. Bu sayede, her iki devlette yatırım yapan veya teknoloji/hizmet sunan kişilerin, vergilendirilme açısından adil bir şekilde muamele görmesi sağlanmaktadır.

Vergi Önlemleri ve Teşvikler:

Anlaşma, çifte vergilendirmeyi önleyerek yatırımcılar için vergi mükellefiyetlerinin daha öngörülebilir hale gelmesini sağlamaktadır. Koreli yatırımcılar için Türkiye, Türk yatırımcılar için ise Kore'nin daha cazip hale gelmesi beklenmektedir.

Uygulama ve Geçerlilik:

22 Ekim 2021 tarihli Anlaşma, 24 Aralık 1983 tarihli eski Anlaşmanın yerine geçmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Bu yeni Anlaşma ile çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmanın engellenmesi hedeflenmektedir.

Şubat 2024

Türkiye - Azerbaycan Ticaret Protokolü Onaylandı

Protokolün Tarihi ve Amacı:

Türkiye ve Azerbaycan arasında 1 Mart 2021 tarihinde imzalanan Protokol, mal değişiklikleri ticareti bakımından öngören bazı ürünlerde tercihli düzenlemeler getirmeyi amaçlamaktadır.

Ticaret Hacminin Artırılması:

Protokol, iki ülke arasındaki ticaret hacminin dengeli bir şekilde artırılmasını hedeflemektedir.

Ürün Kapsamının Genişletilmesi:

Mal ticareti bağlamında, Protokol kapsamındaki ürün çeşitliliği genişletilmiştir. Türkiye tarafından 8 sanayi ve 7 tarım ürününde, Azerbaycan tarafı için ise 15 sanayi ürününde ilave pazar açılımı sağlanmıştır.

Gümrük ve Vergi İndirimleri:

Azerbaycan tarafı, bazı ürünlerde gümrük ve vergilerde indirimler yaparak Türkiye'den ithal edilen ürünlere ilave pazara giriş imkanı tanımıştır. Örneğin, bazı koku verici maddelerden, plastik şişelere kadar çeşitli ürünlerde %33 ile %100 arasında değişen oranlarda vergi indirimleri yapılmıştır.

Karşılıklı Ticarette Rekabet İmkanı:

Protokolün yürürlüğe girmesiyle, Türkiye menşeli ürünlerde ihracatçılara özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle benzer koşullarda rekabet imkanı tanınmıştır.

Türkiye ve Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması Onaylandı

Anlaşmanın Tarihi ve Amacı:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, serbest ticaret alanı tesis edilmesini öngören tercihli bir anlaşmadır.

Anlaşmanın Kapsamı:

Anlaşma, Dünya Ticaret Örgütü Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (1994) prensipleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Sanayi ürünlerindeki ihracat ve ithalatta uygulanan gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları, eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması gibi konuları içermektedir.

Ayrıca, tarım ürünlerinde taviz değişimi, ticarette teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, dâhili vergilendirme, korunma önlemleri, menşe kuralları, hizmet ticareti ve elektronik ticaret gibi konular da anlaşma kapsamındadır.

Ticari Avantajlar:

Anlaşma, Türk firmalarının üçüncü ülke firmalarına karşı avantajlı şekilde Katar pazarına girmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, Katarlı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmalarına olanak tanıyarak ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Suay Ceren Atay
43 Blog | 158 Grafik
Yayın Tarihi:5 Nisan 2024
Okuma Süresi:7 Dakika