Yetişkin Nüfusun Beşte Biri Son Bir Yılda Örgün veya Yaygın Eğitime Katıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de 18 yaş ve üzeri nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanlarla yaptığı yetişkin eğitimi araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bu araştırmada TÜİK okul ve okul gibi kurumlarda önceden belirlenmiş ders programları çerçevesinde verilen örgün eğitim ile örgün eğitime destek olmak üzere farklı konularda eğitimleri kapsayan yaygın eğitime yetişkinlerin katılımını inceledi. 

Araştırma sonuçlarına göre, 18 yaş ve üzeri nüfusun %10,5’i son bir yılda örgün eğitime, %15,6’sı ise yaygın eğitime katıldı. Örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı %22,6 olurken son bir yılda her ikisine de birden katılanların oranı %3,2’de kaldı. 2016’daki araştırmaya göre örgün eğitime katılım oranı artarken yaygın eğitime katılma oranı geriledi. Erkekler oransal olarak örgün veya yaygın eğitime daha çok katılırken son bir yılda hem örgün hem yaygın eğitim tercihi oransal olarak kadınlarda daha fazla.

En Çok Tercih Edilen Yaygın Eğitim Alanı: Hizmetler 

ISCED-F (2013) kodlarına göre yetişkinleri yaygın eğitimde en fazla tercih ettiği alan hizmetler oldu. Yaygın eğitime katılan nüfusun üçte biri 2022’de hizmetler alanında eğitime katıldı. Hizmetler alanını sağlık ve refah (%15,6) ve eğitim (%10,1) alanı takip etti. 2022’de yaygın eğitime katılan erkeklerin yarısı kadınların ise %40’ı alan olarak hizmetler ve sağlık ve refahı seçti. Kadınların üçüncü tercihi eğitim (%13,3) alanı olurken erkeklerin üçüncü tercihi ise mühendislik, imalat ve inşaat alanı (%11,5) oldu. 

Kadınlar İlgi Alanlarıyla İlgili Bilgi Edinmek için Yaygın Eğitime Katılıyor

Yaygın eğitime katılanların üçte ikisi eğitime katılma nedenini işini daha iyi yapmak olarak belirtmiş. Bu neden erkekler arasında %69’a ulaşırken kadınlarda %49,5. Kadınların %61,8’inin eğitime katılma nedeni ise ilgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek. Öte yandan erkeklerin bir başka eğitime katılma sebebi ise mecburiyet (%53,9). Kadınların ise sadece %38’i mecburiyetten dolayı eğitime katılıyor. Sertifika alma (%42,2) da önemli katılma motivasyonlarından birini oluşturuyor. 

Kadınlar Aile Sorumlulukları Yüzünden Eğitime Katılamıyor

İki cinsiyet için de eğitime katılmamanın en önemli nedeni aile sorumlulukları. Ancak kadınların aile sorumlulukları sebebiyle eğitime katılmama oranı (%60,4) daha yüksek. Eğitime katılmamanın ikinci önemli gerekçesi ise, hem kadın (%18,2) hem erkekler (%21,9) için, kişisel nedenler oldu. Yaygın eğitime katılımın önündeki bir başka engel olan maliyet, kadınların %17,6’sını, erkeklerin de %18,8’ini etkiledi. Kadınların %14,5’i ise eğitim yerinin uzak olması nedeniyle katılamadığını belirtimiş. Bu oran erkekler %12,3 seviyelerinde. 

Suay Ceren Atay
40 Blog | 146 Grafik
Yayın Tarihi:13 Eylül 2023
Okuma Süresi:3 Dakika