0-14 Yaş Gruplarındaki Erkek Çocuklarda Görülen Kanserlerin Yüzde Dağılımları

0-14 yaş grubundaki erkek çocuklarında %31,7 ile en çok lösemi kanseri görülmektedir.