0-14 Yaş Gruplarındaki Kız Çocuklarda Görülen Kanserlerin Yüzde Dağılımları

0-14 yaş grubundaki kız çocuklarında %31,2 ile en çok lösemi kanseri görülmektedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.