15-24 Yaş Grubundaki Nüfusun İşgücüne Katılım Oranı

2017 yılında 15-24 yaş grubundaki nüfusun işgücüne katılım oranı %42,4'tür