1993-2018 Yılları Arasında Türlerine Göre ÇED Kararları

1993 yılından 2018 yılına kadar toplam 60.694 ÇED gerekli değildir kararı verilmiştir.