2008-2018 Yılları İçin Sahiplikler Kıyaslaması

2008 yılında cep telefonuna sahip olanların oranı %83 iken 2018'de bu oran %94 olmuştur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.