Çocuk Bağımlılık Oranı

Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı %34,5'tir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.