70 ve Üzeri Yaş Gruplarındaki Erkeklerde En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Yüzde Dağılımları

70 ve üzeri yaş gruplarındaki erkeklerde en sık görülen kanser türü %19,1 ile akciğerdir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.