70 ve Üzeri Yaş Gruplarındaki Kadınlarda En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Yüzde Dağılımları

70 ve üzeri yaş gruplarındaki kadınlarda en sık görülen kanser türü %15,1 ile memedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.