Ağaçlandırma Faaliyetleri Yapılan Alan Miktarı

2017 yılında ağaçlandırma faaliyeti yapılan alan miktarı 46.935 hektara düşmüştür.