Ağaçlandırma Faaliyetleri Yapılan Alan Miktarı

2018 yılında ağaçlandırma faaliyeti yapılan alan miktarı 45.015 hektara düşmüştür.