Ağaçlandırma Faaliyetleri Yapılan Alan Miktarı

2016 yılında 48. 230 hektar alanda ağaçlandırma faaliyeti yapılmıştır.