AİHM Tarafından Ülkelere Verilen İhlal Kararı Sayıları (İlk 20 Ülke)- 2017

Türkiye'ye 2017 yılında, AİHM tarafından 99 ihlal kararı verilmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.