AİHM Tarafından Ülkelere Verilen İhlal Kararı Sayıları (İlk 20 Ülke)

Türkiye'ye 2017 yılında, AİHM tarafından 99 ihlal kararı verilmiştir.