Anadolu Liselerinde Ders Saatlerinin Ders Türlerine Göre Dağılımı

Anadolu liselerinde %29,4 ile seçmeli dersler saatleri en yoğun derslerdir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.