Araştırma ve Geliştirme Alan Grubuna Göre Yükseköğretim Ar-Ge Harcaması

2017 yılında yükseköğretimde 3,3 milyar TL ile en çok sağlık bilimleri alanında Ar-Ge harcaması yapılmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.