Arpa Üretim Miktarı

2017 yılında arpa üretim miktarı 7,1 milyon tondur.