Avrupa Ülkelerinde Genç Nüfus Oranı (%)

TÜİK'in 2020 verilerine göre, Türkiye nüfusunun %15,4'ünü genç nüfus (15- 24 yaş) oluşturmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.