Avrupalıların Komşu Ülke Topraklarında Hak İddiaları

Macaristan halkının %67'si "komşu ülkelerin bazı kısımları gerçekte bize ait" argümanına katıldıklarını dile getiriyorlar. Bu oran Türkiye'de %58'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.