Aylara Göre Örtülü Ödenek Harcamaları

2019 yılının nisan ayında örtülü ödenekten 403 milyon TL harcanmıştır.