Aylara Göre Örtülü Ödenek Harcamaları

2018 yılının nisan ayında örtülü ödenekten 204 milyon TL harcanmıştır.