Aylara Göre Örtülü Ödenek Harcamaları

2020 yılının şubat ayında örtülü ödenekten 122 milyon TL harcanmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.