Aylara Göre Örtülü Ödenek Harcamaları

2018 yılının eylül ayında örtülü ödenekten 22 milyon TL harcanmıştır.