Bal Üretimi Miktarı

2018 yılında bal üretim miktarı 108bin tona düşmüştür.