Bal Üretimi Miktarı

2016 yılında bal üretim miktarı 106bin tondur.