Bal Üretimi Miktarı

2017 yılında bal üretim miktarı 114bin tona yükselmiştir.