Belediyeler Tarafından Sağlanan İçme ve Kullanma Suyu Şebekesine Abone Sayısı- 2018

2018 yılında belediyeler tarafından sağlanan içme ve kullanma suyu şebekesine İstanbul'da 6,4 milyon abone vardır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.