Bir Hakime Düşen Dava Sayısı

2018 yılında bir hakime düşen dava sayısı 748'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.