Bir Hakime Düşen Dava Sayısı

2017 yılında bir hakime düşen dava sayısı 864'e yükselmiştir.