Bireylerin Bir Seferde Satın Aldığı Ekmek Miktarı (Adet)

Ekmeği adet olarak alanlar arasında iki adet (%33,5) aldığını belirtenler en yüksek orandadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.