Bireylerin Bir Seferde Satın Aldığı Ekmek Miktarı (Adet)

Ekmeği adet olarak alanlar arasında iki adet (%33,5) aldığını belirtenler en yüksek orandadır.