Bireylerin Gözlük veya Lens kullanma Durumunun Cinsiyete Göre Dağılımı

2016 yılındaki TÜİK'in sağlık araştırmasına göre, erkeklerin %66,3 gözlük ya da lens kullanmazken, kadınlarda bu oran %62,3'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.