Bireylerin Vücut kitle İndeksinin Cinsiyete Göre Dağılımı, 2019

2019 yılında Türkiye'deki kadınların %24,8'i erkeklerin ise %17,3'ü obezdir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.