Birincil Enerji Kaynaklarının Payları (1990-2015)

1990 yılında fosil yakıtların (petrol, kömür, doğalgaz) toplam enerjideki %82'lik payı 2015 yılında %88'e çıktı.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.