Bütçe Açığının GSYH’ye Oranı

2017 yılında bütçe açığının GSHY'ye oranı %1,6'dır.