Çalışma Türlerine ve Sürelerine Göre Çalışan Çocuk Sayısı, 2019