“Çevrenize Aşı Yaptırmaları İçin Öneride Bulunuyor Musunuz?” (%)

Türkiye'de toplumun %52'si "Çevrenize aşı yaptırıp yaptırmamaları konusunda öneride buluyor musunuz?" sorusuna "Bu konuda fikir beyan etmiyorum" diyerek cevap vermiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.