Çıkış Nedenlerine Göre Yangın Sayıları-2016

2016 yılında gerçekleşen 1.731 yangının sebebi faili meçhuldür.