Çıkış Nedenlerine Göre Yangın Sayıları-2017

2017 yılında gerçekleşen 1.280 yangının sebebi faili meçhuldür.