Çocuk Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı

2018 yılında giderek azalan çocuk nüfusu %28'e düşmüştür.