Çocuk Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı

2017 yılında giderek azalan çocuk nüfusu %28,3'e düşmüştür.